01
/
01
/

Save the cat story beat

Het is een term die vooral in de filmwereld vaak wordt gebruikt. Eigenlijk kom je hem overal tegen als je wist waar het over ging. In dit artikel willen wij je helpen met een beeld krijgen van deze theorie, zodat ook jij hem kan toepassen.

‘Save the cat story beat’ klinkt heel random, wat heeft die kat te maken met een verhaallijn. Het is een simpele zin die van iets heel simpels komt. In veel film en comedy shows werden vroeger katten gered uit een boom. De held die de kat daadwerkelijk red, heeft altijd een achterliggende gedachten. Hij redt de kat om indruk te maken op een meisje, of omdat die beter naar voren wilt komen in het nieuws. 

De manier hoe die helden dan beschreven worden en tot uiting komen, dat wordt gemaakt met de ‘save the cat’ term. Het gaat om de achtergrond en de intenties, waarmee een karakter iets doet. Maar hoe komt het dat zoiets wat zo kinderachtigs en simpel klinkt, heel lastig is?

Akte in films

Iedere film is gemaakt in drie aktes. Het begin, middenstuk en het einde. Ook deze term begint hiermee. Alleen is dit net wat gedetailleerder. Zo is iedere akte ook weer opgesplitst in verschillende beats, of in het Nederlands gezegd onderdelen. 

Als je het over aktes hebt, dan heb je al een redelijk verdeling van een film. Deze onderdelen zorgen ervoor dat ieder doel van iedere persoon iets van een achterliggende gedachten hebben. Zo komen er meer dingen over de persoon zelfs naar boven en zorg je ervoor dat een film daadwerkelijk interessant en spannend blijft.

In dit artikel wordt alles uitgelegd aan de hand van de film ‘infinity war’ van The Avengers. Dit is omdat de ‘save the cat story beat’ hier heel makkelijk in te verwerken is. Het is zo makkelijk te begrijpen. Wie ziet iets nou niet beter in dan met een voorbeeld?

Akte 1

Akte 1 is de introductie, waar gaat de film over en wie spelen hier een groot deel in. In akte 1 kan het dus zijn dat er veel informatie in één keer op de kijkers af komt. Toch is het niet onbelangrijke informatie. Je leert hier de karakters kennen, en hun redenen waarom ze alles doen komen naar boven.  

Akte één is onder te verdelen in verschillende onderdelen, ook wel Beats genoemd. Zo heb je in de eerste akte de volgende Beats:

 • Open image 
 • Theme Stated
 • Setup
 • Catalyst
 • Debate 
 • Break into 2

Je kan het zien als een akte die verdeeld is in verschillende kleinere aktes. Alles om meer persoonlijkheid en karakter te geven aan de personages en gebeurtenissen in de film. 

Open image

Open Image of terwijl, je beginscherm gaat voornamelijk over het trekken van de aandacht. Het gaat om het gevoel dat de video met zich mee brengt. in de filmindustrie wordt dit ook wel ‘look and feel’ genoemd. Als je naar het eerste shot kijkt dus de open image, moet je genoeg getriggerd worden dat je wel verder moet kijken. 

Neem dus als voorbeeld Infinity War van de avengers. Het eerste beeld wat je hier te zien krijgt is een dramatisch eind van een wereld. Je ziet mensen die op de grond dood liggen en ruimteschepen die worden opgeblazen. Niet echt je standaard begin van een film. Kort gezegd laat dit beeld dood, vernietiging, geweld en een kapotte planeet. 

Je ziet dus dat de film over Thanos de hoofdpersoon meteen heftig begint, je kan er nu niet meer om heen. Je weet dat de hoofdpersoon, Thanos in dit geval, er alles voor doet om zijn doel te bereiken. Alleen weet je nog niet welk doel dat is en waarom die dit alles doet.

Theme Stated

Hier krijg je pas echt een introductie van het thema en de doelen in de film. Meestal wordt hier de hoofdpersoon geïntroduceerd. De hoofdpersoon heeft meestal een hoop achterliggende verhalen en gedachtens bij de dingen die hij of zij doet. In dit gedeelte wordt dat uitgelegd.

Als je dan weer kijkt naar Infinity war. Je krijgt nu Thanos pas te zien, de persoon waar het echt om draait dus. In dit gedeelte zie je hoe hij met zijn omgeving omgaat. Dus hoe reageert hij op de dode mensen om hem heen? Op de vernietigde planeet? En vindt hij dit het waard? 

In Infinity War zegt Thanos dus ook het volgende: ‘Dread it. Run from it. Destiny arrives all the same’. Letterlijk vertaald betekent dit Vrees het. Loop ervan weg. Het lot komt toch wel! Hij probeert hier zijn ‘gevreesde’ imago te laten zien. Hij probeert hiermee te vertellen dat hij alles zou doen om zijn doel te bereiken. 

Als je dan nu terugkijkt naar de beats die nu zijn uitgelegd. Dan is er maar 10 minuten of minder van de film voorbij en je weet al een groot deel. Je weet de setting en de sfeer van de film uit de ‘Open Image’. Je weet de hoofdpersoon en wat zijn doelen zijn en hoeveel hij daarvoor over heeft. 

Set-up

Hier begint het gedeelte van de verhaallijn. Hierin wordt uitgelegd wat er in de rest van de film aan bod komt en hoe ze dit willen gaan doen. Vaak wordt hier een stukje van het verleden verteld. Ze proberen het doel van de film wat in de ‘Theme Stated’ naar boven kwam te beredeneren. 

Ze beantwoorden de volgende vragen: Wie is de hoofdpersoon, wat doet hij en waarom doet die dit? Door die drie onderdelen te beantwoorden creëer je een diepere verhaallijn. Dat doen de meeste mensen vooral om emoties op te roepen bij de kijkers. Waarom moeten we juist met deze persoon mee leven en moeten we naar hem kijken?

Als je dan weer naar Thanos kijkt. Dan zie je in dit gedeelte de reden waarom hij de planeet uit de ‘open image’ zo verwoest heeft. Het begint met een beeld van een infinity stone, datgene waar vrijwel de hele film om draait. Ze laten daar zien hoe machtig die is en dat Thanos er alles voor doet om die allemaal te krijgen. 

Ook vertellen ze en laten ze zien waarom hij dit wilt. Hij wil het universum terug brengen naar balans, alles moet weer terug naar hoe het was, volgens Thanos. Je weet dus nu waarom hij alle infinity stones wilt hebben, en dat hij daar alles voor zou doen. 

Catalyst

Deze Beat is het stukje tussen de introductie en het daadwerkelijk begin van de film. Je hebt nu in de vorige Beats meegekregen waarom, wie en wat er gaat gebeuren in de film die je kijkt. Ze gaan zich nu verdiepen in de hoe, hoe wordt dit doel van de hoofdpersoon bereikt?

De hoofdpersoon realiseert zich hier vaak wat er allemaal voor nodig is om zijn doel te bereiken. Dus in Thanos zijn ogen moet hij alle stenen halen. Hij realiseert zich hier dat de overige 2 op aarde zijn, en dat er nog een andere op een andere planeet is. HIj stuurt zijn handlangers naar aarde en gaat zelf naar de onbekende planeet.

Door deze introductie krijg je een beeld van wie bij wie hoort, maar ook hoe ze te werk gaan. Toch roept het nog een aantal vragen op bij de kijkers. Waarom gaat Thanos zelf naar die onbekende planeet? Deze vragen blijven onbeantwoord om de spanning in het verhaal te behouden. 

Debate

Dit is een moment waarbij de hoofdpersoon in twijfel valt. Dit kan zich uiten in een persoon die iemand tegenkomt, of een gebeurtenis die naar voren komt die alles in de war schopt.

Als je een artikel leest over spanning behouden van kijkers of lezers, dan weet je dat tegenslagen in een verhaal brengen een belangrijk iets is. Wil je daar meer over weten, dan kan je hier klikken voor een artikel daarover. 

Dit doen ze dus om de spanning te behouden. Als een plan fantastisch verloopt is het punt een heel voorspelbaar, maar ook saai om naar te kijken. Daarom komen er in een film meerdere ‘twijfel’ momenten van de hoofdpersoon.

Thanos gaat dus naar aarde voor de infinity stenen, daar komt die direct the avengers tegen. Hij weet dat dit een lastige strijd wordt, aangezien de avengers de stenen niet zomaar aan hem geven. Hij twijfelt nu of dat allemaal de moeite wel waard is, en of die dit gevecht wel kan winnen. 

Break into 2

Als het ‘debate’ onderdeel een vraag was, dan is dit het antwoord. Iedere tegenslag moet worden opgelost om verder te gaan met het voltooien van je doel. Ook is dit een bruggetje naar de tweede akte en dus weer een andere locatie.

Thanos beseft in dit gedeelte dat de stenen op aarde een grote klus wordt. Wel weet hij waar de andere steen is die op de andere planeet is. Hij vervolgt zijn reis daar naar toe in de hoop dat het makkelijker is. 

Je ziet op die andere planeet dat hij iemand vermoord en dat hij dus zeker wel gemotiveerd is om zijn doel te voltooien. Ook komt hij iemand tegen die hij kent, ze laten niet direct zien wie het is. Dat het hem iets doet is wel belangrijk.

Akte 2A

Bij het begin van akte twee zijn we gesprongen in een nieuw gedeelte van de film. Dit is officieel het middenstuk, het stuk waar alles gaat gebeuren of dat nou goed of slecht gaat. Akte 2 is zoals je boven kan zien verdeeld in deel A en deel B. Dit is puur om het makkelijk en overzichtelijk te houden. 

Akte 2A kan je dus weer onderverdelen in drie Beats namelijk:

 • B-story
 • Fun and Games
 • Midpoint

Deze drie beats zorgen voor wat extra toevoeging, tegenslagen en spanning in de verhaallijn. Het is nu daadwerkelijk het begin van het volbrengen van het doel van de film. Hier moet het allemaal gebeuren.

B-story

De B-story is het verhaal van de tegenstander. De persoon of personen die de hoofdpersoon en dus het doel van de film tegenwerken. Dit hoeft niet altijd de slechterik te zijn. Deze persoon kan een mentor van iemand zijn, maar ook een geliefde of een dichtbijstaande vriend. 

Een makkelijk voorbeeld. In akte één draait het om wat de hoofdpersoon wilt: in het geval van Thanos de stenen. In de B-story draait het om wat de hoofdpersoon nodig heeft. 

Deze twee dingen kunnen tegenstrijdig zijn. De persoon die Thanos tegenkwam op de onbekende planeet, waar hij was voor de steen, was zijn adoptiedochter. Diep van binnen wilt hij haar liefde en een familie zijn, maar wat wilt hij nu liever. Zijn dochter en dus familie, of het volbrengen van zijn doel. Het krijgen van alle infinity stenen?

Fun and Games

Hier breekt er weer een nieuwe gedeelte aan. De hoofdpersoon heeft nu al een aantal dingen doorstaan en er zijn een aantal dingen naar het licht gekomen. In dit gedeelte wordt letterlijk gespeelt met het karakter van de persoon, of de mogelijke dingen die hij kan uitvoeren. 

In Thanos zijn geval laat hij hier zien hoe sterk hij is en waar hij toe in staat is. Hij bewijst zo dat hij daadwerkelijk alles doet voor zijn doel. Ook is het een vorm van uitsloven. Hij bewijst zo dat hij daadwerkelijk de sterkste en machtigste is. Hij heeft lol en speelt met zijn talenten, zoals de titel ‘fun and games’ ook zegt. 

Midpoint

Dit is het gedeelte van het verhaal waar er geen weg meer terug is. Dit kan gebeuren door de mensen die dichtbij de hoofdpersoon staan pijn te doen. Of iemand te vermoorden die geliefd was. Vaak wordt hier de druk een beetje opgevoerd. Dit kan worden gecreëerd met een tijdklok, maar ook met de helden of de tegenstanders die dichterbij komen. 

Als je kijkt naar Thanos, dan is dit het gedeelte waar hij een kleine overwinnen heeft. Wel ten koste van het gene dat hij diep van binnen wilt. Het verhaal van de B-story wordt dus verwijderd. Hij weet hier nu waar de derde steen is. Dit is dus een goed open einde op zo in akte 2B te rollen. 

Akte 2B

Akte 2B is een vervolg van het middenstuk. Een vervolg op akte 2A. Wel is dit onderverdeeld in twee delen, omdat het om verschillende gebeurtenissen gaat. Ook gaat het vaak over verschillende gebeurtenissen in de verhaallijn. 

Akte 2B is ook weer onderverdeeld in vier beats. Gedeelten die zo ook weer een extra stukje toevoegen aan de verhaallijn. De  akte is verdeeld in de volgende beats:

 • Bad guys close in
 • All is lost
 • Dark night of the soul 
 • Break into 3

Ook dit zijn drie verschillende gebeurtenissen en dan vervolgens een open eind, zodat het verhaal verder kan in de laatste akte wat dus het slot is. 

Bad guys close in

Dit draait om actie in een film. De hoofdpersoon krijgt hier te maken met de ‘bad guys’. Dat kan fysiek maar ook mentaal zijn. Niet alle slechteriken of dingen waartegen gevochten moet worden zijn fysiek en zitten aan de buitenkant. Veel hoofdpersonen hebben ook innerlijk kwaad, iets waar ze zelf tegen moeten strijden. 

Als je dan weer naar Thanos kijkt, dan zie je dat hij op dit moment een innerlijk iets oplost. Maar ook dat hij de strijd aangaat met de ‘echte’ vijanden. Thanos moet zo datgene waar hij oprecht van houdt vermoorden om zijn steen te krijgen. Zo duwt hij zijn adoptiedochter van een klif, waardoor die toegang krijgt tot de steen. Dit was zijn enigste tool als het waren, die tegen hem gebruikt kon worden. Zo is hij nu als je kijkt naar zijn innerlijk een stuk sterker geworden. 

Ook zie je hier dat zijn tegenstanders een stuk dichterbij komen. Je ziet dat ook zij dichterbij komen bij het verpesten van het doel van Thanos. Een extra tegenslag dus. Zo krijg je weer een soort duidelijkheid van de tijdklok die er speelt.

All is lost

Dit is een keerpunt in het verhaal, op dit moment lijkt het alsof het verhaal niet eens meer kan slagen. Het lijkt erop alsof de hoofdpersoon zijn doel moet opgeven en er geen mogelijke optie meer is dat het ooit nog goed komt. Alles is dus kwijt, all is lost!

Ook begint hier de hoofdpersoon vaak aan zijn eigen motieven te twijfelen. Moet hij nog wel door gaan met het volbrengen van zijn doel? Wel zie je dat hij toch nog ergens diep van binnen zijn motivatie toch weer terug kan vinden. 

Dark night of the soul

Hier ontstaat de laatste motivatie die de persoon nodig heeft om toch zijn doel te volbrengen. Vaak wordt dit verfilmd in een flashback van een eerder gebeurtenis in de film.

In Thanos geval wordt die hier aangevallen door de avengers, waardoor hij geen kant meer op kan. Op een gegeven moment raakt hij in een soort trans, een trans die hem terug naar zichzelf laat kijken. Hier vind hij een sprankeltje licht, waardoor hij toch weer zijn motivatie terug vind en zo zijn laatste kracht gebruikt om toch nog terug te vechten.

De motivatie voor Thanos was toch dat hij in dit proces zijn adoptie dochter heeft vermoordt. De enigste persoon waar hij van hield en die oprecht van hem hield. Dit geeft hem dus dat extra stukje kracht, waardoor die toch nog terug kan vechten.

Break into 3

Dit is net zoals van akte 1 naar akte 2 een soort overgang. Een vervolg om zo de spanning van de film te behouden en door te gaan. Meestal is er nu een deel van het doel bereikt, en gaan ze over naar het volgende deel. Het kan ook zijn dat er nog een spanning moment ontstaat. Er is in ieder geval weer een keerpunt in het verhaal.

Bij Thanos zie je dat hij denkt de laatste steen te hebben bemachtigd, maar toch gaat er dan iets fout. De steen wordt verwoest. Nu zou je denken dat het doel van Thanos niet meer te bereiken is, maar alsnog bedenkt hij wel weer iets om het einde toch compleet te maken. 

Akte 3

Het laatste gedeelte, de finale en natuurlijk is ook die weer onderverdeeld in verschillende beats. Nou is het bij de finale iets anders ingedeelt dan de rest. Dit zijn wel verschillende beats, maar ze vallen wel allemaal onder dezelfde categorie en deel van het verhaal.

Zo bestaat akte 3 uit 5 subcategorie van de finale beat namelijk:

 • Gather the team
 • Execute the plan
 • high tower surprise
 • dig deep down
 • execute new plan

Ook heb je dan aan het einde, net zoals bij het begin weer een afbeelding die veel verteld. Bij het einde wordt dat de final image genoemd. Hierin zie je een mooi afsluitend beeld van de film, meestal wel in tegenstelling met de eerste afbeelding. 

De finale

Dus zoals werd gezegd is de finale onderverdeeld in 5 subcategorie, wel speelt dit allemaal in dezelfde scène zich af. Dit is het einde van de verhaallijn, wat betekent dat alle onbeantwoorde vragen die aan het begin naar voren kwamen beantwoord moeten worden. Niet alleen gaat het om het bereiken van het doel, de hoofdpersoon wilt ook zijn transformatie laten zien en bewijzen. 

De vorige akte is afgelopen met een einde, waarbij je denkt dit komt niet meer goed. Bij Thanos zie je dat de laatste steen, de mindreading stone, kapot is gemaakt. Dit zou betekenen dat zijn doel niet meer vervuld kan worden. Het moet dus nu in akte drie gaan gebeuren. Het doel moet volbracht worden.

Gather the team

Dit spreekt voor zich, verzamel het team. Om ervoor te zorgen dat het doel van de hoofdpersoon toch nog volbracht wordt, moet er een team worden opgesteld. Wie zijn er nog over? En wie willen de hoofdpersoon nog helpen?

In Thanos zijn geval zijn dit niet veel mensen meer, hij heeft onderweg naar het eind van zijn doel zijn adoptiedochter vermoord en heeft nu nog weinig mensen over. Je ziet wel dat hij al z’n krachten bundelt om zo toch nog met alles wat die heeft terug te vechten. Zijn team is dus zijn eigenlijk kracht. 

Execute the plan

Ook deze spreekt voor zich. Dit gaat erom dat het plan dat ze gemaakt hebben daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het laatste plan van de film, dus iets wat wel moet lukken. 

Bij Thanos zie je dat hij zijn nieuwe krachten van de stenen gebruikt om zo terug in tijd te gaan. Dit zorgt ervoor dat de mindreading steen niet kapot is en dus nog te bemachtigen valt voor Thanos.

High tower surprise

Ook in de finale scène moet er iets van spanning zitten. In dit gedeelte komt er toch nog een tegenslag iets wat ervoor zorgt dat het plan toch niet helemaal goed verloopt. Soms uit dit in een extreem gevecht tussen de karakters.

Ook bij Thanos is dit goed te zien. De overige avengers komen terug en vechten nog één laatste keer met hem. Dit zorgt ervoor dat hij zijn doel wel behaalt, maar niet makellijk. 

Dig deep down

Bij ieder probleem hoort ook weer een oplossing. De laatste tegenslag op pad naar het doel, moet een epische oplossing krijgen. In dit gedeelte is er dus weer een moment dat de hoofdpersoon bij zichzelf denkt, is dit alles het waard en hoe bereik ik me doel? Hij kijkt hier goed naar hem zelf en bedenkt zo een plan.

Execute a new plan

Als laatste gedeelte van de film, moet het doel bereikt zijn. Alle tegenslagen zijn uit de weg en de hoofdpersoon weet zeker dat hij dit wilt. Vaak zie je dat de persoon nu al veel verloren heeft, hij kan onmogelijk nog terug. 

Bij Thanos zie je dus duidelijk dat hij weet dat die dit wil, aangezien die niemand meer over heeft. Ook behaalt hij uiteindelijk zijn doel, om balans terug te brengen in het universum.

Final Image

Net zoals bij het begin, hoort er ook aan het eind een afbeelding te komen. Vaak is de laatste afbeelding het tegenovergestelde van de eerste afbeelding. Ook zie je vaak open eindes. Wat inhoudt dat alles goed zit, maar er is toch nog ruimte voor verbetering. 

Ook bij de film infinity war is dit goed terug te zien. Het begin was grauw, er waren doden mensen en je zag dat er een probleem was. Het einde is vredig, rustig en alles is weer terug naar het goede leven. Wel zie je nog een opborrelend probleem, wat later voor meer problemen kan zorgen. Dit allemaal zodat er eventueel nog een nieuw deel zou kunnen komen. 

Save the cat story beat

Veel schrijvers, filmmakers of verhalenvertellers raken ergens de weg kwijt in hun eigen verhaal. Vooral als er veel loopholes, karakters en back stories zijn. Via story beats is dat dus makkelijk bij te houden. Zo krijgen je karakters meer persoonlijkheid en blijft alles nog logisch en te volgen. 

Het is dus zeker een ingewikkelde manier, aangezien je moet weten wat alles inhoud. Maar als je terug kijkt daarna naar je verhaal is het de moeite waard. Vooral als je gewoon beat voor beat werkt is het zeker goed te doen!