01
/
01
/

Op reis naar 2050

De klimaatdoelstellingen raken iedereen. We zijn allemaal op reis naar een duurzame wereld. In 2050 moet de CO2-uitstoot, ook wel broeikasgassen genaamd, 95% minder te zijn dan in 1990. De reis hiernaartoe vraagt veel van inwoners, overheidsinstellingen en bedrijven. De vele veranderingen die de reis met zich meebrengt zijn lastig en soms ook vervelend voor inwoners. Middels deze campagne voor de UCH-gemeenten (Uitgeest, Castricum en Heiloo) leggen we het verhaal achter de reis uit. Want waar doen we het eigenlijk voor?

Veel veranderingen op korte termijn

De gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest zijn ook op reis naar 2050 en hebben de eerste belangrijke stappen gezet om in 2050 geen restafval meer te produceren. De transitie naar een restafvalvrije gemeente zorgt vanzelfsprekend voor nieuw beleid, veel verandering voor de inwoners en natuurlijk verwarring. Dat dit allemaal op korte termijn gebeurt maakt de situatie alleen maar complexer. Via de campagne maakten we de inwoners onderdeel van de veranderingen. Door het jaartal zichtbaar te maken en terug te brengen op beeld worden de veranderingen tastbaar. Iedereen is namelijk onderdeel en verantwoordelijk voor de gestelde doelen.

Centraal platform voor inwoners

Centraal in deze campagne stond de website waar inwoners de meest actuele informatie over veranderingen konden vinden. Op de verschillende pagina’s werd tot in detail uitgelegd wat en waarom er gaat gebeuren. De website werd onder de aandacht gebracht van inwoners middels advertenties in plaatselijke kranten, op sociale media en via verschillende commercials. In de commercials kwamen herkenbare inwoners in beeld die vertelden wat er gaat veranderen en waarom dit belangrijk is. De inwoners werden gekozen op basis van de demografische gegevens uit de gemeenten. Voor de complexe en lastige veranderingen zijn uitlegvideo’s gemaakt met een vaste

Aanpak en strategie van de campagne

Tijdens de campagne was het belangrijk om toegankelijk en laagdrempelig te communiceren. Zo is er een uitgebreide toegankelijkheidscheck gedaan op de website en werden alle video’s ondertiteld. Ook is er gebruik gemaakt van hoog contrast wat grafisch ontwerp toegankelijker maakt voor blinden en slechtzienden. Dit alles tezamen zorgde er voor dat het mogelijk was een toegankelijkheidsverklaring volgens de normen van de Rijksoverheid op te stellen.

Resultaat van de campagne

Het uiteindelijke resultaat? Een heldere en toegankelijke campagne waarmee inwoners geïnformeerd werden over het nieuwe beleid van de gemeenten en draagvlak realiseerde. De campagne scoorde uitzonderlijk hoog qua interactie en bereik op Facebook

Ook een campagne over de reis naar 2050 in je gemeente? Dat kan! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

In het kort

  • Conceptontwikkeling
  • Online strategie
  • Website en onderhoud
  • Advertentiecampagne op Facebook
  • Grafisch ontwerp
  • Verspreiding drukwerk
  • Fotografie
  • Videoproductie
  • Toegankelijkheidscheck

Interesse in het uitzetten van de campagne in uw gemeente?

Lees dan meer over deze campagne, de resultaten en uitwerking in het whitepaper.